Morahalom banja Eržebet ****

Morahalom  banja Eržebet ****

SREDOM I SUBOTOM !!! CELE GODINE!!!

05.april              03.maj

09.april              07. maj

12.april               10. maj

16.april               14. maj

19.april               17. maj

23.april               21. maj

26.april               24. maj

30.april               28. maj

NOVOST!!!! UKOLIKO NE ŽELITE DA IDETE U SHOPPING   MOŽETE OSTATI   CEO DAN U B A NJ I  E R Ž E B E T **** !

NE PROPUSTITE!!!
NOVO!!!  POLAZAK IZ BEOGRADA SREDOM I SUBOTOM!!!!

AQUAPARK KOJI JE POSETILA CELA SRBIJA…

VI JOŠ NISTE BILI???
W E L L N E S S – A Q U A P A R K + S H O P P I N G
C O R A    I     M E T R O
M O R A H A L O M – banja ERŽEBET  ****

CELODNEVNO KORIŠĆENJE 21  BAZENA, VODENIH TOBOGANA, MASAŽERA, JAKUZIJA, AROMA TERAPIJE I FINSKE SAUNE, TURSKOG KUPATILA … detalje pogledajte na www.erzsebetfurdo.morahalom.hu

Cena obuhvata AUTOBUSKI PREVOZ

POLASCI IZ      B E O G R A D A   I    N O V O G      S A D A

PROGRAM PUTOVANJA – BEOGRAD  :

Polazak iz Beograda u 5:45 h, sa parkinga Sava Centra. Sastanak putnika u 5:15 h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice.. Kratka pauza za toalet, kafu,…Nastavak programa i dolazak u MORAHALOM, u banju ERŽEBET**** u pre podnevnim časovima. Vreme predviđeno za korišćenje sadržaja banje 5 – 6 sati (okvirno do 16:30h). U popodnevnim časovima  odlazak do SEGEDINA, do tržnih centara CORA, METRO i PRAKTIKER.  Vreme predviđeno za SHOPPING 60-90 min. Putnici koji  N E   Ž E L E    da idu u shopping, mogu ostati U BANJI   do  kasnih popodnevnih časova (okvirno do 19h) kada bi se autobus vratio po njih iz Segedina.  U zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na granici povratak u Beograd  u kasnim večernjim satima (oko 00.00h).

PROGRAM PUTOVANJA – NOVI SAD    :

Polazak iz Novog Sada u 6:00 h, sa parkinga kod glavne ŽELEZNIČKE STANICE – KOD STARE LOKOMOTIVE!  Sastanak putnika u 5:40 h. Vožnja preko Subotice… Nastavak programa i dolazak u MORAHALOM, u banju ERŽEBET**** . Vreme predviđeno za korišćenje sadržaja banje 5 – 6 sati (okvirno do 16:30h). U popodnevnim časovima  odlazak do SEGEDINA, do tržnih centara CORA, METRO i PRAKTIKER.  Vreme predviđeno za SHOPPING 60-90 min. Putnici koji  N E   Ž E L E    da idu u shopping, mogu ostati U BANJI   do  kasnih popodnevnih časova (okvirno do 19h) kada bi se autobus vratio po njih iz Segedina.
U zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na granici povratak u Novi Sad  u kasnim večernjim satima (oko 22.00h).

CENA  ULAZNICE IZNOSI   5 eura

Obavezna rezervacija unapred na telefon 0 21/300 57 48, 060/555 04 87

- Minimalan broj za realizaciju programa je 45 pax, rok za otkaz od strane agencije  je 5 dana pre termina putovanja

NAPOMENE:
- za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni” pasoš.
- preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku eunije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju . Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- krajnji rok za obaveštavenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnIh okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

- Krajnji rok za prijavu 7 dana ranije

- Putnici su u obavezi da se 3 dana pre puta informišu o tačnom vremenu i mestu polaska i time potvrde svoju rezervaciju.

- ZA REZERVACIJU POTREBNO:

- Ime i Prezime

- kontakt telefon

- broj pasoša

- JMBG (za putnike koji žele polisu međunarodnog putnog osiguranja)

Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

-

Organizator: EL GRECO travel club d.o.o., licenca: OTP  42/2012 od 12.09.2012. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije EL GRECO travel club.
Aranžman je rađen na bazi minumuma 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.