Morahalom banja Eržebet ****

 jednodnevni izlet     samo   990 din !!!

 

SREDOM I SUBOTOM !!! CELE GODINE!!!


SAMO KOD NAS!!!

UKOLIKO NE ŽELITE DA IDETE U SHOPPING   MOŽETE OSTATI   CEO DAN U B A NJ I  E R Ž E B E T **** !

AQUAPARK KOJI JE POSETILA CELA SRBIJA…

VI JOŠ NISTE BILI???
W E L L N E S S – A Q U A P A R K + S H O P P I N G
A U C H A N     I     M E T R O
M O R A H A L O M – banja ERŽEBET  ****

CELODNEVNO KORIŠĆENJE 21  BAZENA, VODENIH TOBOGANA, MASAŽERA, JAKUZIJA, AROMA TERAPIJE I FINSKE SAUNE, TURSKOG KUPATILA … detalje pogledajte na www.erzsebetfurdo.morahalom.hu

Cena obuhvata AUTOBUSKI PREVOZ

PROGRAM PUTOVANJA – NOVI SAD    :

Polazak iz Novog Sada u 6:00 h, sa parkinga kod glavne ŽELEZNIČKE STANICE – KOD STARE LOKOMOTIVE!  Sastanak putnika u 5:40 h. Vožnja preko Subotice… Nastavak programa i dolazak u MORAHALOM, u banju ERŽEBET**** . Vreme predviđeno za korišćenje sadržaja banje 5 – 6 sati (okvirno do 16:30h). U popodnevnim časovima  odlazak do SEGEDINA, do tržnih centara AUCHAN, METRO i PRAKTIKER.  Vreme predviđeno za SHOPPING 60-90 min. Putnici koji  N E   Ž E L E    da idu u shopping, mogu ostati U BANJI   do  kasnih popodnevnih časova (okvirno do 19h) kada bi se autobus vratio po njih iz Segedina.
U zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na granici povratak u Novi Sad  u kasnim večernjim satima (oko 22.00h).

CENA  ULAZNICE IZNOSI :

SREDOM 6 eura (1800 FORINTI)

SUBOTOM 7 eura (2000 FORINTI)

Obavezna rezervacija unapred na telefon 021/300 57 48, 060/13 17 990

– Minimalan broj za realizaciju programa je 45 pax, rok za otkaz od strane agencije  je 5 dana pre termina putovanja

NAPOMENE:
– za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni” pasoš.
– preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku eunije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju . Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
– krajnji rok za obaveštavenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnIh okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Krajnji rok za prijavu 7 dana ranije

– Putnici su u obavezi da se 3 dana pre puta informišu o tačnom vremenu i mestu polaska i time potvrde svoju rezervaciju.

– ZA REZERVACIJU POTREBNO:

– Ime i Prezime

– kontakt telefon

– broj pasoša

Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Sve informacije koje se nalaze na sajtu su informativnog karaktera, validan je program istaknut u agenciji.